להצטרפות

מלאי את הטופס וקבלי
סט פמוטים משלך

"אישה אשר מדליקה
נרות שבת
מביאה שלום לביתה ותזכה לבנים
שיאירו את העולם בתורה, ובכך תוסיף שלום 
לעולם כולו"

 המידע שניתן לעיל ישמש רק את
ההתקשורת שלנו איתך ולא ישותף עם
גורם אחר*

 

מעוניינת

להתנדב?

האם אתם שלוחה או חלק מארגון המעוניין לסייע לאור העולם להגיע למטרה של הפצת אור
ברחבי העולם?

אור העולם מחפש ארגונים, כמו גם נשים ונערות שלקחו על עצמם להדליק נרות שבת וברצונם להצטרף אלינו במשימתנו להפיץ את המילה ולהביא אור נוסף לעולם על ידי סיוע לנו להביא את האור לאחרים.

 

האם אתה מעוניין?