top of page

להצטרפות

מלאי את הטופס וקבלי
סט פמוטים משלך

"אישה אשר מדליקה
נרות שבת
מביאה שלום לביתה ותזכה לבנים
שיאירו את העולם בתורה, ובכך תוסיף שלום 
לעולם כולו"

 המידע שניתן לעיל ישמש רק את
ההתקשורת שלנו איתך ולא ישותף עם
גורם אחר*

HEBREW VOLUNTEER

מעוניינת

להתנדב?

האם אתם שלוחה או חלק מארגון המעוניין לסייע לאור העולם להגיע למטרה של הפצת אור
ברחבי העולם?

אור העולם מחפש ארגונים, כמו גם נשים ונערות שלקחו על עצמם להדליק נרות שבת וברצונם להצטרף אלינו במשימתנו להפיץ את המילה ולהביא אור נוסף לעולם על ידי סיוע לנו להביא את האור לאחרים.

 

האם אתה מעוניין?

bottom of page