top of page

אודות להאיר
את העולם

להאיר את העולם הינו ארגון
ללא מטרות רווח המוקדש
להפצת אור לעולם דרך מצוות הדלקת נרות בערב שבת,
כחלק מקמפיין מתמשך אשר
נהגה על ידי הרב מנחם מנדל שניאורסון. מטרתנו היא לעודד נשים להדליק נרות שבת ועל
ידי כך להביא אור רוחני
לביתן, למשפחותיהן ולעולם כולו.

hebrew History of shabbat candles
The Lubavitcher Rebbe

היוזמה של הרבי

עוד מימיי שרה אמנו, ובמשך אלפי שנים, החלו
כבר בגיל שלוש נשים יהודיות בכל רחבי העולם
להדליק נרות ביום שישי בערב, ממש
לפני השקיעה, כדי לקבל את פני השבת.

 

בשנת 1974 הרב הגדול, רבי מנחם מנדל שנאורסון, החל במבצע לעידוד נשים יהודיות להדלקת נרות, ללא קשר לקבוצת ההשתייכות הדתית או סוג האמונה שלהן. הרבי הסביר את היתרונות הגדולים של פרקטיקה זו.
 

למרבה הצער, אנו חיים בעולם חשוך
ומפורד ולעתים קרובות הדרך קדימה מעורפלת.

 

הדלקת הנר בביתך מביאה כמות עצומה של
אור לעולם. היא מאירה את הבית שלך עם חמימות ומביאה שלום לתוך חייך ולמשפחתך.

שכל אישה [ובכללן נשים צעירות] תוסיף את האור הקדוש שלה שיאיר את העולם העטוף בחושך ובלבול.

-רבי מנחם מנדל שנאורסון

bottom of page